<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Projektledning

Framgångsrik projektleverans, oavsett storlek eller komplexitet.

Positiva projektresultat

Bidrar med verkligt affärsvärde till allt från planering till utförande och överlämnande.

Rätt folk för att leverera projektframgångar

Vi vet att när ett projekt etableras för att uppfylla ett företags affärsmål är det av avgörande betydelse att leveransen blir framgångsrik. Därför fokuserar vår projektledningsgrupp på att leverera verkligt värde, från planering till utförande och överlämnande.

Vi förstår också vad som är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Våra projektledare har erfarenhet av att driva högpresterande projekt och är vana vid att arbeta med deadlines och begränsade kostnader och resurser, utan att det påverkar resultatet negativt.

På Cegal följer vi välkända ramverk och metoder för projektledning för att identifiera och minska risker under hela leveransen och se till att ditt projekt tas om hand på bästa sätt. När du arbetar med projektledare från Cegal kan du vara säker på att de besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda både mindre och större projekt externt eller internt inom din organisation.

Viktiga funktioner

Rätt folk

Vi ser till att ditt folk är rustade för att leverera positiva resultat, nu och i framtiden.

  • Utbildning för fortsatt framgång
  • Pågående utbildning
  • Kompetenshöjning
System

Vår tekniska expertis förbättrar dina IT-applikationer, verktyg och system.

  • Utveckling och implementering av programvara
  • Ny eller förbättrad infrastruktur
  • Programintegration och konnektivitet
Affärsvärde

Allt vi gör är utformat för att ge mätbart affärsvärde och hjälpa dig att uppnå dina strategiska mål.

  • Anpassning till kärnmål
  • Skräddarsytt och kundanpassat
  • Specialistkompetens inom energisektorn

Vill du prata med oss om Projektledning? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade tjänster

Konsulter: Testning och Testautomatisering

När det gäller IT-utveckling är det viktigt att testa på rätt nivå, vid rätt tidpunkt och på ett smart sätt.

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Jesper

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Jesper!

#MeetOurTeam - Amir

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Amir!

#MeetOurTeam – Ingrid

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Ingrid!

Relaterade artiklar

Blogg
Valen man gör skiljer en bra och dålig ledare
arrow