<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal hjälpte Helse Nord till framgång med den nya Oracle-plattformen

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
09/13/2021 |

 

Snabbare, säkrare och billigare. Detta är resultatet efter att Helse Nord flyttade DIPS -databaserna till sitt eget privata Oracle Cloud. Oracle-specialister från Cegalhar lett den tekniska delen av projektet. (Foto: Universitetssjukhuset i Nord-Norge)

I slutet av april 2021 flyttades DIPS (det elektroniska patientjournalsystemet (EPJ / PAS) som Helse Nord använder) till en ny Oracle-plattform i Helse Nord och det positiva resultatet kunde märkas direkt.

– Kliniker upplever att det går snabbare att arbeta i DIPS och det beror på att prestandan är betydligt bättre på den nya plattformen, startar Sigurd From, avdelningschef för Applikationstjänster på Helse Nord IKT.

From har också varit projektägare för projektet «Ny infrastruktur för Oracle». De viktigaste uppgifterna har varit att sätta upp och installera ny Oracle -infrastruktur i Helse Nord IKTs datacenter i Tromsø och utföra migrering av databaser från den gamla till den nya plattformen.

Med "Ny infrastruktur för Oracle" har Helse Nord blivit av med tekniska skulder och affärskritiska Oracle-lösningar har flyttats till en modern, privat cloud-plattform. Sigurd From lyfter fram flera fördelar som plattformen har gett:

–En annan stor fördel är att den nya plattformen uppfyller moderna krav på informationssäkerhet. En tredje fördel är att den nya lösningen är mer kostnadseffektiv än den tidigare lösningen.

Flyttat DIPS till molnet

Att flytta DIPS, som är den största databasen i Helse Nord, var också det största flyttjobbet i projektet. Databasen har flyttats till ett privat moln, Oracle Exadata Cloud, som ligger i Helse Nords eget datacenter. 

Migreringsprojektet omfattade krypterad överföring av alla databaser, uppgradering av databaser till versioner som stöds, ny arkitektur (Maximum Availability Architecture) och optimering av resurser och licensanvändning.

– Den tidigare databasplattformen hos Helse Nord var säker och stabil, men baserades på en arkitektur som var optimal för flera år sedan. Saker som var "best practices" för flera år sedan är inte nödvändigtvis de bästa idag. Helse Nord har nu ersatt den äldre on-prem-lösningen med en framtidsorienterad, optimerad och skalbar databasplattform. Det ger enklare administration, lägre kostnader, ännu högre säkerhet och tillgång till den senaste tekniken, säger Ommund Øvrelid Teknisk projektledare på Cegal.

Øvrelid har varit teknisk projektledare, vilket bland annat har inneburit att han har haft en fullständig överblick över framsteg och utmaningar under alla faser i implementeringen av ny infrastruktur och migreringsarbetet till en ny plattform.

Solid hjälp från Cegals Oracle-experter

Jag är mycket stolt över projektet där vi har säkrat, migrerat, testat och tagit i drift den största databasen i Helse Nord på bara fyra månader.

Sigurd From i Helse Nord IKT.

Under själva migreringen var mer än 30 anställda från Helse Nord IKT inblandade. I tillägg till alla som har deltagit i tidigare faser av projektet, inklusive inhyrd expertis på Oracle Cloud OCI från Cegal.

En viktig framgångsfaktor för oss på Helse Nord har varit att ha duktiga specialister från Cegal.

Oddne Rasmussen, Helse Nord IKT

– Det faktum att vi hade skickliga konsulter som kan både Oracle Exadata och Exadata Cloud har varit oerhört viktigt för att nå målet på rekordtid med migreringen. Databasteamet på Helse Nord IKT har sina egna skickliga medarbetare, men att få andra impulser, ytterligare utbildning och "fler händer" har varit avgörande. Samarbetet med SYSCO har varit mycket bra, fortsätter Oddne Rasmussen, tillförordnad sektionsledare Databas & Nätverk på Helse Nord IKT.

Øvrelid skryter med expertisen på Helse Nord IKT:

– Om ett komplext och kritiskt IT-projekt som detta ska lyckas måste applikationsägarna hos kunden också vara delaktiga i förhållande till de angivna tidsfristerna. När kunden dessutom har mycket kompetenta medarbetare på alla nivåer kan man ofta se tillbaka på ett framgångsrikt IT-projekt.

Han påpekar att Helse Nord utsåg en skicklig projektledare med god kännedom om de olika ämnesansvariga och applikationsägare. Och att Helse Nord har mycket skickliga databasadministratörer och en sektionsledare med djup teknisk kunskap.

–Cegals specialister var i större utsträckning stöd och bidrog med utbildning och backup för själva migreringsarbetet som Helse Nord IKT i stort sett genomförde själva. Helse Nords applikationsägare är också mycket skickliga och visste exakt vilka tester och verifieringar som skulle utföras för att snabbt göra nödvändiga verifieringar under test- och produktionsmigreringar, tillägger teknisk projektledare Øvrelid på Cegal.

Migreringsprojektet startade i oktober 2020 och slutfördes i juni 2021. Det var ett komplicerat «lift and shift»- eller «move and improve»-projekt. Det innebär att man tar on-prem lösningar som överförs till en molnplattform (i detta fall ett privat Oracle Cloud - OCI) samtidigt som man optimerar och justerar systemen. Vissa system kan flyttas «as-is», medan andra blev uppdaterade till de senaste Oracle-versionerna.

– I sådana projekt har du alltid med dig «teknisk skuld» eller har behov för att göra ändringar. Och det finns inget som heter «bara en liten ändring». Alla ändringar kräver testning, verifieringar. Det får konsekvenser och leder till förändringar i planer, understryker Øvrelid.

Audun Hoff, Cloud Architect på Oracle Norge, berömmer också projektets insatser.

Jag tror inte att jag har varit inblandad i ett projekt och en produktion där det i den mån har varit så bra kontroll i alla faser av projektet.

Audun Hoff, Oracle.

Vill du prata mer med oss? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Oracle Blogg
Cegal är Nordens ledande Oracle-partner
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow