<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

HAN-port

Vad är HAN-port?

Alla de nya elmätarna, de smarta elmätarna (AMS), har en utgång som kallas HAN-port (Home Area Network) och du kan ansluta till den själv. Du måste kontakta din elleverantör för att öppna HAN-porten. Data som hämtas från HAN-porten är din egendom. Detta innebär att elleverantören, eller någon tredje part, måste ingå ett avtal med dig om de också vill ta emot dina data från HAN-porten. Du bestämmer om du vill använda de olika tjänsterna som erbjuds via HAN-porten. 

Vad kan en HAN-port användas till?

Idag finns det över 50 leverantörer som erbjuder utrustning som du kan ansluta till HAN-porten. Denna utrustning kan till exempel ge dig möjlighet att övervaka strömförbrukningen ner till några sekunders intervall. Du kan också följa andra parametrar, till exempel spänning. Om du själv producerar el från solceller kan du också följa din produktion. Om du har reglerbara värmepumpar, elbilsladdare eller annat kan dessa samordnas med data om elförbrukning från HAN och elpriser för att minska förbrukningen under perioder när det är hög belastning med dyr el.

Cegal och HAN-port

Cegal är den mest specialiserade leverantören av teknik till bland annat energibranschen. Med omfattande kunskap och lång erfarenhet av branschens värdekedja och de möjligheter som ligger i att ta in ny teknik, bidrar vi till att öka fördelarna med digitalisering för företag och organisationer världen över, både inom produktion, transport och försäljning av energi. 

 

Relaterade ord:
Undrar du något om HAN-port