#MeetOurTeam – Kjersti

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Kjersti!