<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Mangfold skaper vekst i SYSCO

Admin
03/07/2021 |

Teknologiselskapet SYSCO jobber bevisst for å få flere kvinner både i ledelse og blant teknologene.

Arbeidet med mangfold er en viktig grunn til vår suksess.

Dagfinn Ringås, Group CEO i Cegal

– Høy kvinneandel og en mangfoldig arbeidsstokk er en viktig grunn til at SYSCO har hatt kraftig vekst og suksess i markedet, mener konsernsjef Dagfinn Ringås i det norske teknologiselskapet SYSCO.

2020 kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Omsetningen endte på cirka 500 millioner kroner, opp 30 % fra 2019.
  • 47 nye ansatte, ingen permitteringer i 2020.
  • Økt mangfold, antall kvinner i ledelsen opp fra 14 til 43 prosent.
  • Over 20 nye kunder og store, strategiske avtaler med blant andre Statnett, Wintershall Dea og Gassco.

– Denne veksten hadde vi ikke greid uten dyktige og kunnskapsrike folk. Og i dag får vi ikke ansatt de flinkeste folkene om vi ikke kan tilby et mangfoldig arbeidsmiljø. Det gjelder uansett om vi skal ansette teknologer, prosjektledere eller folk til andre funksjoner, sier Dagfinn Ringås i SYSCO.

SYSCO-sjefen mener at den beste mangfoldsmiksen innebærer ulikheter i kjønn, alder, erfaringsbakgrunn, kulturell bakgrunn og personlighet. Det er grunnlaget for en dynamikk og arbeidsform som er veldig positiv og gir energi. Derfor har SYSCO de siste par årene jobbet systematisk for å øke kvinneandelen både blant teknologene og i ledelsen.

Dette arbeidet har gitt resultater. I løpet av 2020 økte kvinneandelen i ledelsen fra 14 til 43 prosent. Totalt er kvinneandelen i SYSCO på 22 prosent. SYSCO har bevisst rekruttert kvinner til teknologistillinger noe som blant annet har resultert i at SYSCO årlig er på pallen når Abelia og ODA-Nettverk kårer Norges 50 fremste tech-kvinner.

Ringås mener mangfold på arbeidsplassen følger en gausskurve. Det er ikke bra med for lite mangfold i en virksomhet. Da mister man dynamikk, kreativitet og innovasjonskraft. For mye mangfold er heller ikke bra. Da blir det for komplekst og krevende å lede, og man mister produktivitet. Det beste er om man er et sted midt imellom ytterpunktene.

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare for å hjelpe deg.

Related articles

blogg
SYSCO vant pris for mangfold og likestilling
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Nyheter
Tech-pris til SYSCO-kvinne!
Admin
arrow
Nyheter
Uten mangfold, blir man en utdatert mastodont
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow