<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

SYSCO ePortal

Sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer

Sørg for effektiv informasjonsflyt

ePortal er et sett verktøy som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemet. Systemet sikrer kvaliteten på input-dataene. Alle data registreres bare én gang, og kan brukes i alle prosesser. Du slipper å bruke tid på manuell registrering av data i ulike systemer, og unngår dobbeltarbeid.

Endringer i inntektsrammene krever økt effektivitet i energiselskapene. Derfor er mange på jakt etter løsninger som bidrar til mer effektive arbeidsprosesser. ePortal er en totalløsning på økonomistyring for energibransjen, som gir utslag både på produktivitet og effektivitet.

Visma Business

Per i dag bruker vi Visma Business som ERP-system og våre egenutviklede moduler gjør denne løsningen unik:

• Timemodul
• Anleggsregister
• Rapportering

Du kan hente ut korrekte og informative rapporter på alle nivåer i forretningsområdene. ePortal imøtekommer NVEs krav om rapportering, og effektiviserer prosesser fram mot ferdig og korrekt eRapp II. Verktøyet passer både for små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, og er også skalert for konsern.

Mindre administrasjon

Selskapene som har tatt i bruk ePortal, har redusert tidsbruken på administrasjon og økonomifunksjon betydelig. Erfaringen er at systemet frigjør tid til andre oppgaver i selskapet, og bidrar til økt produktivitet og mer effektiv administrasjon.

Cegal er eksperter innfor regnskap og energi. Vi tilbyr tjenester innenfor blant annet regnskapsføring, lønnskjøring, rapportering, årsregnskap og rådgivning. Vi kjenner bransjen godt, og våre medarbeidere håndterer daglig de samme oppgavene som kundene vi hjelper. Vi kan bistå på relativt kort varsel, noe som mange små selskaper med begrenset kapasitet i økonomifunksjonen finner stor trygghet i.

«Med ePortal har vi mye bedre arbeidsrutiner, her ser en alt en gjør fra A til Å, og vi kan følge fakturaer, regnskapsføringen og timeregistreringen. Vi er veldig fornøyd med systemet»


– Sissel H. Måkestad, Odda Energi

 

Mer informasjon om ePortal-løsningen:

Integrert ERP-system

Visma Business er integrert med de andre komponentene i ePortal-løsningen. I tillegg til at Visma-modulene selvsagt er tett integrerte, har vi utviklet integrasjoner mellom Visma Business, Timemodulen og NIS-programmene.

Timemodul

Timemodulen er en egenutviklet ansattportal for timeføring og informasjon. Løsningen håndterer vaktordninger, timebank, feriebank, helligdager, egenmeldinger mm. Hoved- og særavtaler blir hensyntatt. Modulen har SMS-meldingssystem og intranett. Den er tett integrert mot openNIS/Netbas – det vil si at timer kan føres på nettbrett i felten.

Rapportmodul

Vi tilbyr web-baserte og delbare standardrapporter integrert mot Visma Business, Visma Lønn og Timemodulen. Modulen har gode rapporter for prosjektoppfølging, budsjettering og dashbord med nøkkeltall. Modulen gir også uendelige muligheter for tilpassede rapporter.

Anleggsregister

Vårt egenutviklede Anleggsregister er integrert med Visma Business. Det håndterer løpende avskrivinger, har prognoseverktøy for investeringssimuleringer, samt importmulighet fra openNIS for håndtering av avganger.

Bistandsavtale

Ved akutte bemanningsutfordringer (sykdom, oppsigelser osv.) kan SYSCO Finans bistå med beredskapsavtale på hele eller deler av økonomifunksjonen i selskapet. På grunn av vår standardiserte modell kan vi gå rett inn i arbeidsprosessene ved behov.


Regnskap og Rådgivning

Flere e-verk velger nå å kjøpe tjenester fra oss som regnskap, lønn osv. Se hva du kan spare på å sette bort økonomifunksjonen. Vi kan overta hele eller deler av disse funksjonene.


eRapp II

Vi tilbyr utfylling av eRapp II, enten hele prosessen eller deler av den. Vi har også utviklet en egen rapport for økonomiske tall til eRapp II.

 

Relaterte ord:

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om SYSCO ePortal? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte produkter

Energy Solutions: EnergyX Control

EnergyX Control gir full kontroll på innsamling og validering av energidata – fra produksjon til salg.

arrow
Energy Solutions: Cegal Connected Energy Hub

Cegal Connected Energy Hub, en fleksibel, moderne og skalerbar MAFI-løsning. Løsningen er skreddersydd for selskap innen energisektoren.

arrow
Energy Solutions: Cegal Multi Channel Invoicing

Cegal Multi Channel Invoicing. En multikanal-plattform for distribusjon av fakturaer og dokumenter.

arrow
Energy Solutions: EnergyX Dispatch

En løsning for selskap som kjøper, selger og transporterer naturgass.

arrow

Suksesshistorier

Nyheter
Midt-Telemark Energi valgte SYSCO ePortal
Energi Suksesshistorier
SYSCO ePortal gir effektiv rapportering og bedre innsikt i...
Energi Suksesshistorier
Kragerø Energi sparer tid og penger med SYSCOs IT-løsninger

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Madelen

Vi har lyst til å vise frem noen av våre superhelter gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Madelen!

Relaterte artikler

blogg
Grip muligheten til å digitalisere fakturaprosessen. Nå kommer...
arrow
Dette er Multi Channel Invoicing
arrow
oracle blogg
Hafslund Nett velger SYSCO
arrow