<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Cegal Finans

Et regnskapsbyrå som har ordinær regnskapsførervirksomhet.

En fleksibel løsning

Vi tilbyr våre kunder de løsningene de måtte ønske. Vil man selv utføre noen få eller de fleste av arbeidsoppgavene innenfor regnskapsføringen skreddersyr de slik kundene vil ha det.

Vi bruker blant annet Power Office Go som økonomisystem. Dette er et nettbasert regnskapssystem som gir kunde komplett oversikt på økonomien. Kunden kan være tilknyttet et regnskapsbyrå og velge hvilke oppgaver en selv vil utføre. 

Kunden aktiverer de modulene som vil være aktuelle; regnskap, lønn, timeregistrering, reiseregning, osv. Den store fordelen er at man kan bruke regnskapsfører til årsoppgjør og til rådgiving i regnskapskapsspørsmål.

Våre tjenester innen Cegal Finans:

Administrasjonstjenester

Vi er behjelpelige med ulike oppgaver innenfor kontoradministrasjon.

Avstemming

Vi bruker automatiske avstemmingssystem slik at avstemmingen blir effektiv og tidsbesparende.

Styrearbeid

Vi bidrar på selskapenes styremøte dersom dette er ønskelig, både for eksisterende kunder og andre selskap som har behov for deltakere med økonomi-kompetanse på sine styremøter.

Regnskapsføring

Regnskapsføring kan automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EDI – elektronisk overføring av transaksjoner mellom selskaper og EHF – e-faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering.Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Visma Business og bankene, med filutveksling begge veier.

Fakturering

Vi utformer din faktura med din logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon. Vi bruker EHF-faktura som mange kunder krever.

Rapportering

Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedrift er en av de viktigste tjenestene vi har å tilby våre kunder. Sammen utarbeider vi rapporter som gir deg som kunde den informasjon som du trenger for å ha kontroll på lønnsomheten i din bedrift. Som kunde vil du få jevnlige perioderapporter fra oss. Dette vil gi en god oversikt over utviklingen gjennom hele året – også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig.

Betalingsoppfølging

Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Lønnskjøring

Overlat lønnsarbeid og personaladministrative oppgaver til oss! Vi sørger for at du har full kontroll på alt som gjelder lønnsarbeidet i din bedrift. Vi gir deg råd om, og leverer elektroniske løsninger og systemer som passer akkurat fra deg.

Årsregnskap

Vi utarbeider ligningsdokumenter og offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret.

Rådgivning

Vi har dyktige medarbeidere med bred kompetanse og erfaring fra ulike bransjer. Det gir oss mulighet til å gi råd til kundene i drift av selskapet. Vi bistår også med etablering og stifting av selskap. Det kan være AS, NUF, ANS/DA og enkeltmannsforetak.


Vi hjelper også til med utarbeidelse av driftsbudsjetter og likviditetsbudsjett. Cegal Finans tilbyr løsningen  ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i selskapet. Verktøyet sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemet.


Les mer om Cegal ePortal her

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om Cegal Finans? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte produkter

Energy Solutions: Cegal Multi Channel Invoicing

Cegal Multi Channel Invoicing. En multikanal-plattform for distribusjon av fakturaer og dokumenter.

arrow
Energy Solutions: Cegal ePortal

Cegal ePortal er en økonomisk løsning tilpasset energibransjen

arrow

Suksesshistorier

Nyheter
Midt-Telemark Energi valgte Cegal ePortal
Energi Suksesshistorier
Cegal ePortal gir effektiv rapportering og bedre innsikt i...

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Ola

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Ola!

#MeetOurTeam – Madelen

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Madelen!

Relaterte artikler

Dette er Multi Channel Invoicing
arrow
Software > Energy solutions > Cegal ePortal
arrow